Kullanıcı Sözleşmesi

1. Taraflar

Bu Web Sitesi Kullanıcı Sözleşmesi Sekabet (“Sözleşme”), [Sekabet.One] (“Web Sitesi”) ile Web Sitesine üye olan veya Web Sitesini ziyaret eden kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiştir.

2. Tanımlar

  • Web Sitesi: [sekabet], adres: [sekabet.one].
  • Kullanıcı: Web Sitesine üye olan veya Web Sitesini ziyaret eden gerçek veya tüzel kişi.
  • Hizmet: Web Sitesi tarafından sağlanan ve bu Sözleşme kapsamında tanımlanan hizmetler.

3. Sözleşmenin Konusu

Bu Sözleşme, Web Sitesi’nin sağladığı hizmetlerin kullanım şartlarını ve esaslarını belirler.

4. Hizmetlerin Kullanımı

4.1 Kullanıcı, Web Sitesi üzerinden sunulan hizmetlerden yararlanırken yürürlükteki tüm yasalara ve düzenlemelere uymayı kabul eder.

4.2 Kullanıcı, Web Sitesini sadece yasal amaçlarla kullanacağını taahhüt eder.

5. Üyelik ve Güvenlik

5.1 Kullanıcı, Web Sitesine üye olurken doğru, eksiksiz ve güncel bilgi vermekle yükümlüdür.

5.2 Kullanıcı, üyelik bilgilerini gizli tutmakla sorumludur ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda oluşabilecek zararlardan Web Sitesi sorumlu değildir.

6. Kullanıcı Yükümlülükleri

6.1 Kullanıcı, Web Sitesi hizmetlerini kullanırken yürürlükteki tüm kanun ve düzenlemelere uymak zorundadır.

6.2 Kullanıcı, Web Sitesi hizmetlerini kullanırken başkalarının haklarını ihlal etmemeyi taahhüt eder.

6.3 Kullanıcı, Web Sitesine zarar verebilecek veya işleyişini aksatabilecek her türlü faaliyetten kaçınmalıdır.

7. Web Sitesinin Hak ve Yükümlülükleri

7.1 Web Sitesi, hizmetlerin sürekli ve kesintisiz olarak sunulması için gerekli tedbirleri alacaktır.

7.2 Web Sitesi, hizmetlerin kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

8. Gizlilik ve Veri Güvenliği

8.1 Web Sitesi, Kullanıcıların kişisel verilerini, Gizlilik Politikası’na uygun olarak işleyecektir.

8.2 Kullanıcı, kişisel verilerinin Web Sitesi tarafından işlenmesine onay verir.

9. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi ve Feshi

9.1 Bu Sözleşme, Kullanıcının Web Sitesine üye olması veya Web Sitesini kullanması ile yürürlüğe girer.

9.2 Web Sitesi, Kullanıcının Sözleşme hükümlerine aykırı davranması durumunda, herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Sözleşmeyi feshedebilir.

10. Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklar, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nde çözülecektir.

11. Genel Hükümler

11.1 Bu Sözleşme, 20/06/2024 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11.2 Taraflar, Sözleşme hükümlerinin değişmesi durumunda yazılı olarak bilgilendirilecektir.